EKOLODSBOKEN

Ekolodsboken 2

380 kr inom Sverige
420 kr utanför Sverige

Ekolodsboken 2 fortsätter där Ekolodsboken 1 slutade.

Förutom 280 sidor med förklaringar, får du även fiskeberättelser som väver in ekolodstekniken och förtydligar sättet att använda ekolodet när du jagar drömfisken.

Ekolodsboken 2 fyller på med de kunskaper som saknas inför användandet av de nya ekolodsteknikerna.

Nu ska vi använda chirp i alla ekolod och det är oftast bra men inte alltid bäst.

Vi får stifta bekanskap med Downscan och Sidescan som är tunna men breda signaler med oerhört höga frekvenser. Där du ser bilden nästan som ett foto.

Efter det ska vi prova på Panoptix och LiveSight som är ett samlingsnamn för ett ekolod med mer än 50 olika ekolodskoner intill varandra så man kan se var fisken är och hur den rör sig. Den finns både som riktad framåt och rakt ner, och det är down som är det absolut mest revolutionerande.

Sen plussar vi på med LiveScope som är väldigt höga varierande frekvenser som visar en bild som är rörlig och nu kan vi se hur fisken ser ut och om den är vänd mot  eller i från betet.

Chirp

Chirp

Nu handlar det om att utveckla fisket mer och utnyttja all den nya teknik som finns i ekoloden. Att använda chirp på det vanliga 2D ekolodet har idag blivit vardagsmat, men är det alltid bäst? 

Kan det ibland vara en fördel att koppla bort chirp för att få en enklare och tydligare bild? Ja, det beror på hur och var du fiskar.   

På ekolodsbilden börjar det från vänster med en chirpad signal sedan en bit in i bilden är det en fast frekvens på 86 khz en stund som jag sedan ändrat tillbaka till chirp igen i slutet. 

Du kan se skillnaderna där det grova och kraftiga ekona syns lite till höger om mitten, det är från en fast frekvens på 86 khz.

Panoptix front

Nu ska vi använda panoptixtekniken att titta framåt och då kan vi se hur fiskarna, som finns pelagiskt framför båten, syns 40 meter eller mer rakt fram. 

Det blir ganska brett då den sänder ut en signal som är 40 grader bred och den ser från ytan och hela vägen ända in under båten. 

Att kunna se fisken framför båten och sedan köra mot den ger en stor fördel. Du få in fisken rakt under båten och kan fiska på den enkelt och problemfritt. 

Om du letar efter fisk 40 meter framför båten kan du svänga och få en 360 graders visning runt båten. 

Det ger dig alla chanser att hitta fisken snabbt och det blir mer tid att fiska.

Panoptix front
Panoptix down

Panoptix down

Panoptix down är en riktig dröm för alla som vill utveckla sig inom fiske med båt. Fiskar du rakt under båten i sötvatten är den klockren. Gädda, abborre eller gös lokaliserar du nu enkelt. 

Använder du Panoptix Down i havet ser du torsk och all annan bottenfisk utan problem och den fungerar ner till 60m. Du får ett ekolod som ger dig så många möjligheter att man knappt kan tro det är sant. 

Nu är det inte längre endast en ekolodssignal som sänds ner till botten som det var på  det vanliga 2D ekolodet. Nej, nu är det istället mer än 50 st signaler som i en perfekt ordning ligger intill varandra och söker av under båten. 

Nu kan du se om fisken är mitt under båten eller lite till vänster eller långt ut till höger.

Livescope front

Nu är det dags att ta det vanliga Panoptix till nästa nivå. Här får vi nu möjlighet att sända den chirpade signalen i många olika frekvenser för att få en helt rörlig bild som ändå blir som ett foto. 

Nu kan vi se hur en fisk ser ut som en fisk och om den rör sig mot eller bort från betet. Är det ett stim med abborrar 30 meter framför båten ser du dem tydligt och du ser hur de simmar utan problem. Jag har tagit några sådana sekvenser som exempel i boken.  

När du ser på ett abborrstim 15 meter framför båten så ser du dessutom var de största fiskarna finns. Du kan från distans se var du ska placera ditt bete för att få chansen att nå de som är störst i stimmet. 

LiveScope ger dig en så bra bild att du inte längre behöver fundera om det är en fisk utan du kan dessutom säga vilken art det är. 

Livescope front
Sidescan

Sidescan

När det gäller sidescan finns det nästan hur mycket som helst att skriva om. Men i stort är det ett sätt att se fantastiska bottenbilder på båda sidor om båten samtidigt. 

Vi vill naturligtvis använda sidescan till att leta fisk och det klarar den galant om man ställer in den rätt. 

Men nu blir det lite besvärligt för det finns ingen manual som är riktigt bra för inställningar. Inställningarna kan göra bilden helt fantastisk eller raka motsatsen. 

Man söker av enormt stora områden och ut mot 60 meter på var sida om båten kan man tydligt se fiskar.

Downscan

Här ser du en bild med det vanliga 2D ekolodet och en downscanbild samtidigt. Ofta kör man dem så för att förstå fördelarna med att använda downscan. 

Den övre vanliga 2D ekolodsbilden visar ett stort stim med betesfisk och under det ligger det en stor sten som blivit röd. 

Men om vi sänker blicken till downscanbilden, som är den blå, ser vi att det inte är en sten under stimmet utan flera stora fiskar som visar sig som vita prickar över botten.  

Det var predatorer som väntade på att ta sig en tidig frukost av betesfisken i stimmet.

Downscan

Vertikala stor gös

I Ekolodsboken2 har jag tagit med många ekolodsbilder med förklaringar och till det berättar jag hur man gör för att fisken ska bli kvar i ekolodskonen så länge att man hinner få den intresserad, och till slut kanske locka den stora gösen till hugg. 

Oftast är de stora gösarna väldigt griniga, man kan hitta dem med ekolodet men man får dem inte att ta jiggen. 

En efter en stiger de upp till jiggen och inspekterar den intensivt under lång tid. De kan stå intill jiggen i flera minuter. Ja, ibland ända upp till 10-15 minuter innan de bara tröttnar simmar där ifrån. 

Vid de tillfällen som gösarna gör så, vilket tyvärr är under stora delar av året, gäller det att utrusta sig med otroligt stort och starkt tålamod.