Du visar för närvarande FILM OM TONFISKENS ÅTERKOMST I SVERIGE

FILM OM TONFISKENS ÅTERKOMST I SVERIGE

Filmen har världspremiär lördagen den 16 mars, 16.00 på Specialfisketorgets scen på Sportfiskemässan i Jönköping.

Sportfiskaren och dokumentärfilmaren Andreas Wikström blev tillfrågad av Jan Olsson på sportfiskeförlaget FishEco om det inte vore intressant att göra en film om den Blåfenade tonfiskens återkomst till svenska vatten och SLUs forskningsprojekt kring tonfisken.

Självklart! Blev Andreas svar.

Under 11 inspelningsdagar utspridda på nästan 3 års tid har Andreas följt med sportfisketeam och forskare ut på havet för att dokumentera den blåfenade tonfiskens liv längs västkusten.

I denna film får du som tittare följa med Team Bertan och forskare i arbetet med att fånga och märka tonfiskar. Märkningsprojektet handlar om att fånga in, märka och samlade in data från de fiskar som fångats. Viktig data som bland annat våra beslutsfattarna behöver för att kunna förvalta denna enastående fisk.

Den nya filmen om den blåfenade tonfiskens återkomst i Svenska och nordiska vatten passar in i tiden. Från att den första tonfisken fångades i september 2017 utanför svenska Bohuskusten har det fotograferats och filmats. Fiskarna var så stora att inget liknande hade setts i våra nordiska vatten på 50 år.

Nu står filmen klar som ger dig hela den fantastiska resan som tonfisken gjort för att öka så mycket i antal på så kort tid och etablera sig som den största predatorn i våra hav. Andreas Wikström har filmat och set till att vi får en härlig historia. De har gjort ett enormt arbete och nu är det färdigt så alla kan följa händelserna och se hur mänskliga beslut i rätt riktning förändrat hela populationen.

Den blåfenade tonfisken var enormt hårt utsatt på grund av yrkesmässig överfiskning, där man fiskade ner hela det enorma beståndet så det var nära utrotning. Ett stort beslut togs inom ICCAT om stora nedskärningar i fångstkvoterna och bättre förvaltning av det kvarvarande bestånden.

Detta förändrade chansen för tonfisken att överleva längre och hinna föröka sig ett par gånger. På bara några år ökade beståndet och de stora blåfenade tonfiskarna började dyka upp efter Nordeuropas kuster från Medelhavet där den leker och norr ut längs med Sveriges och Norges kust.

Nu har populationen ökat rejält och förutsättningarna förändrats till det bättre och vi är på väg mot ett stabilt och livskraftigt bestånd som stadigt ökar i både mängd och storlek.

Mer info om Mässan och vad som kommer på Specialfisketorget har du i rutan

Här kan du följa några tonfiskars vandring med en märkningstagg. Alltid rundar de England och leker tydligen i Medelhavet.

Filmen har världspremiär lördagen den 16 mars, 16.00 på Specialfisketorgets scen på Sportfiskemässan i Jönköping.

Lämna ett svar