Ännu fler favoriter till gösfisket med Berkley Sick Vibe , Sick Flanker och Sick curle.

Jag har under höstens gösfiske fiskat flitigt med Berkley Sick Vibe , Sick curle samt Sick Flanker. Jiggar jag ständigt faller tillbaka till när jag har en stunds nedgång i…

Fortsätt läsaÄnnu fler favoriter till gösfisket med Berkley Sick Vibe , Sick Flanker och Sick curle.