Du visar för närvarande Perspective Mode inställningar som gör bilden tydligare och renare.

Perspective Mode inställningar som gör bilden tydligare och renare.

Vintern kom lite fortare än jag hade anat och satte stopp för de videosnuttar jag hade tänkt göra om Perspectivemod. Nu är det is på sjöarna och allt går i ide.

Den här bilden ska vi utgå ifrån och så ska vi göra lite förändringar. När det är En liten video som vi ska se gäller det att visa vad vi ska ändra. Först ska vi ta bort rutnätet.

När videon går igång ser vi hur allt kommer närmare i 2 knop. Du kan följa fisken som syns uppe till höger 40 m bort 30 m till höger om mitten. Du ser den hela tiden på skärmen och även fast den kommer in på 25 meters avstånd från givaren syns den. Vilket innebär att den inte står djupare än 7 meter under ytan.

Här ser vi hur mycket störningar det är på skärmen vilket vi ska försöka minska lite. Så vi börjar i videon med att ändra färggränsen som ger den stora skillnaden. Det är bara en av flera sätt att ändra så vi slipper mycket störningar men ändå få fram fiske tydligt. Uppe till vänster vid 50 m linjen ser du hur en stor gös är på väg in mot båten. Du ser den strax under 9-an i djupangivelsen. Färggränsen är nu 24% men trotts att vi filtrerat bort med färggränsen ända upp till 58 % ser vi fisken tydligt på videon. Följ och kolla att den kommer ute till vänster i bilden på minst 65 meter ändå ser vi den tydligt.

Att kunna se fisken mer än 50 meter framför båten innebär att man kan välja lite mer fritt vilka fiskar man vill fiska på om det är fler i samma område. Nu har det ju med vilken vinkel du ställt in din givare gent mot ytan. Vinklar man ner givaren 10 grader kommer man att se från ytan och 20 grader ner under ytan vilket på 30 meters avstånd framför båten blir ca 9 meter djupt. Vill man inte se de översta 3 metrarna som sällan står någon fisk i. Då får man vrida ner givarens vinkel mot ytan ytterligare lite för att tjäna de metrarna längre ut från båten. När sedan fisken kommer närmare båten och står lite djupare kommer den automatiskt att hamna under det signalfält som givaren läser av och försvinna på skärmen. Fördelen är väl att vi sedan längesedan sett den fisken på våra andra ekolod och vet var den är. Mot slutet på videon kan du se att det kommer fram en lika stor gös bakom djupsiffrorna en gång till.

Som en bra hjälp tar jag med lite att kombinera två LIvescope samtidigt.

Nu tar vi en titt hur de blir när de kommer in närmare på LS front.

Att se fiskarna där de är uppe på PM nästan i mitten ger koll och i nästa skede gäller det att få in dem i det vanliga Front läget på nästa Live Scope . Nu kan man se abborrarna på översta PM och samtidigt där nere på LS front där de blir som ljusa eldslågor. Som ni ser så finns abborrarna på 8 meters djup vilket innebär att när jag får dem lite närmare in mot 15- 18 meter från båten kommer de vara under min Perspektivemod. Det innebär att de försvinner från den övre skärmen men syns fortfarande på min undre skärm som har Front inställda LS 34.

Mer kommer till våren. Nu är det is på sjöarna så på med flytoverallen eller liknande i vinter.

mvh Bo

Lämna ett svar