Du visar för närvarande Panoptix går djupt och klart.

Panoptix går djupt och klart.

Jag har ofta fått frågan hur djupt går det att använda Panoptix eller liknande maskiner. Jag brukar säga att jag själv använt den ner till 65 meter och det fungerade. Nu när jag var i Norge tog jag några bilder på sådana tillfällen. Jag har valt att använda blå bakgrund för att skilja från andra bilder. För att få en lite mer exakt mätning djupt kan man ändra från att använda 40 graders spridningsvinkel till att gå på bara 20 grader . Då får man bättre djuptagning och lite mindre osäkerhet för misstolkningar.

Här ser vi både ett vanligt ekolod och en Panoptix bild. Nu är djupet mellan 13 och ner till 22 meter med en lutande botten. Alla stora röda prickar som vi ser på skärmen är fiskar som jagar våra beten.

Här är det från 20 meter och det blir djupare . Det som är intressant är att alla fiskar som står pelagiskt finns på 10 – 13 meters djup. I detta fallet var det knot, vitling och bleka.

Det är inte lika enkelt att se hur fisken rör sig under båten på det vanliga ekolodet . Panoptix är ett bra hjälpmedel.

Här är det en ensam stor fisk nere på 25 metrs djup att den står 3 meter till vänster om givaren är enkelt att se. Den syns lika bra på det vanliga ekolodet och finns med i realtidsbilden.

Här har jag fått en lite sämre bild på Panoptix då jag inte ökat min känslighjet som jag borde. Man kan dock följa att bottnen faller från 30 m på bb sida ner till 80 meter på sb sida. djupet som mäts är i mittensonen på Panoptixgivaren där det bara är 49 meter dvs rakt under båten. Jag mätte vid ett annat tillfälle ner till 98 meter med en ganska jämn botten. Då jag släppte ner min jigg såg jag hur den lyftes på det djupet.

Här ligger jag alldeles utanför en skarp kant med båten och det vanliga ekolodet hänger kvar med sin breda ekolodskon inne på det grundaste med 29 meters djup. På min panoptix ser vi att bottnen snabbt faller från 10 på sb sida ner till +50 på bb sida. Några ögonblick senare tecknade den 78 meter men då hade jag fisk på kroken och glömde spara bilden.

Här en bra bild som visar att jag just kört in mot land det är bara 16 meter från berget. Det vanliga ekolodet har registrerat en massa fina vitlingar som vi passerat och nu finns inget i realtidsfönstret. Därav inget heller på Panoptixbilden.

Att förstora upp en ruta med det vanliga ekolodet kan hjälpa till att förstå hur fisken ställer sig intill botten. Detta är stora vitlingar som står intill ett betesfiskstim att det är grundare till vänster på bilden beror att jag just kom innifrån och kjört utåt men nu vänt inåt igen. Då det går från 125 meter strax intill har ekolodet svårt att få till rätt känslighet och det blir lite störningar på den vita bilden.

På den här bilden borde det vara ca 35 meter djupt enligt kartan. På Panoptix ser vi att djupet snabbt faller från 25 ner till +50 men det som hänger kvar är ett stort betesfiskstim som går från 7 meter under ytan ner till botten på 35 meters djup.

Jag var bara intresserad av de fiskarn som var i skiktet 15-40 meter så jag stannade mitt djup där på Panoptix. Att det till botten är 168 meter mäter ju det vanliga ekolodet.

Här en bild när vi ligger stilla med båten och jag har lyft mitt tackel några gånger. Det är 58 meter djupt och det syns att när jag lyft mitt tackel står det fiskar kvar intill botten.

En sista bild titta i realtidsfönstret, tacklet är lyft upp till 50 meter och en stor fisk syns på 52 meter under. TItta lite längre till vänster och de ser när tacklet lyftes sakta upp förra gången då är det en stor fisk nere vid botten som syns som en stor gul klump. När tacklet kom ner till botten nästa gång fann fisken agnet som satt på Peters krok. Den får du här under.

Lit e annorlunda bilder och i framtiden kommer det fler.

Lämna ett svar